Senin, 08 Oktober 2012

Etika Perilaku yang Ada Di Indonesia dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari


1.     Mencium tangan kedua orang tua sebelum bepergian ( sudah dijalankan )
2.     Mengucapkan salam ketika masuk rumah ( sudah dijalankan )
3.     Membuang sampah pada tempatnya ( kadang-kadang dijalankan )
4.     Memenuhi undangan dan tidak terlambat ( kadang-kadang dijalankan )
5.     Tidak menampakkan kejemuan terhadap tamu yang datang ke rumah ( sudah dijalankan )
6.     Mengantarkan tamu hingga ke luar pintu rumah ( sudah dijalankan )
7.     Berpakaian yang sopan apabila ingin bertamu ( sudah dijalankan )
8.     Tidak bertamu sampai larut malam ( sudah dijalankan )
9.     Tertawa tidak terbahak-bahak ( kadang-kadang dijalankan )
10.   Menyebrang jalan pada zebra cross atau jembatan penyebrangan
11.   Makan dan minum menggunakan tangan kanan ( sudah dijalankan )
12.   Berkata sopan santun kepada orang yang lebih tua ( sudah dijalankan )
13.   Tidak membuang ludah disembarang tempat ( sudah dijalankan )
14.   Mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas ( kadang-kadang dijalankan )
15.   Memberikan tempat duduk kepada lansia,penyandang cacat dan ibu hamil dalam kendaraan umum( kadang-kadang dijalankan )
16.   Memberi dan menerima sesuatu dengan tangan kanan ( sudah dijalankan )
17.   Mengucapkan kata maaf apabila melakukan kesalahan ( kadang-kadang dijalankan )
18.   Tidak suka mengejek atau mengolok orang lain ( kadang-kadang dijalankan )
19.   Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan materi ( sudah dijalankan )
20.   Jujur apabila berkata ( kadang-kadang dijalankan )

0 komentar:

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Posting Komentar